BUILDING & PLUMBING ITEMS

GI ITEMS

GI BOLT

GI THROUGH BOLT

GI WASHER

GI CHEMICAL BOLT

GI VALVE

GI STOPPER

GI END CAP

GI ELBOW

GI TEE

GI UNION

GI CONNECTOR

GI NUT

GI HEX NIPPLE

GI KING NIPPLE

GI THREAD BAR

GI GATE VALVE

GI TRUNKING

GI LONG NUT